Wjazd na dojo

Żart już kiedyś w jakichś okolicznościach się pojawił, ale mam przeczucie, że przyda się jego powtórzenie na potrzeby zbudowania większej narracji… zacznijmy od japońskiego Golden Week, który można porównać do naszej majówki. To okres kilku dni wolnych z powodu nagromadzenia różnych świąt, przypadający od końcówki kwietna do 5 maja. Czyli majówka, ale jeszcze bardziej. I kiedy dostaje się zaproszenie na początek tego okresu na kilkudniowe strzelanie w prawdziwym kyudojo (w przeciwieństwie do tych, które sobie organizujemy na salach gimnastycznych) i to w byłej stolicy cesarstwa, trudno odmówić… a że chodzi chodzi o Cesarstwo Austriackie, to wcale nie umniejsza randze wydarzenia. Tak oto zebraliśmy ekipę i w czwartek 27 maja ruszyliśmy do Wienerberg Kyudojo.

Czytaj dalej „Wjazd na dojo”

Treningi w sezonie 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 treningi będą trwać o pół godziny dłużej. Dalej spotykamy się w poniedziałki, ale od godziny 18:30 do 20. Miejsce bez zmian: sala gimnastyczna w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach (ul. Obroki 87). Pierwszy trening odbędzie się 7 września. Serdecznie zapraszamy wszystkich, zarówno osoby już ćwiczące kyūdō jak i chcące dopiero rozpocząć.

godzina i pół
będzie czas na dłuższe kai
idź drogą łuku

Treningi w sezonie 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 treningi odbywać będą się tak jak w roku poprzednim, tj. w poniedziałki od 19 do 20, w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach (ul. Obroki 87). Pierwszy trening odbędzie się 9 września. Serdecznie zapraszamy wszystkich, zarówno osoby już ćwiczące kyūdō jak i chcące dopiero rozpocząć.

Przerwa wakacyjna

Na czas wakacji zawieszamy nasze poniedziałkowe treningi w XV LO. Wracamy najpewniej we wrześniu – gdy tylko szczegóły będą znane, podamy odpowiednią informację.